Různorodnost per.

Výroba pružin je komplikovaným postupem. Nejtěžší je záčatek výroby pružin. Jde tady o tvarování, které ma vlív na celou produkce per, a z toho důvodu je tak podstatné. Vzhled pružiny ma také vliv na její atributy a je to však nejvýznamnější.

Druhá fáze procesu produkcí pružin je tepelní stabilizace. Jde tady o zvětšení trvanlivosti pružiny. Potom pero přechází povrchovou úpravu mechanickou a velice významné úpravy antikorozní a značení povrchu. Důležité jsou zkoušky kvality, které mají některe pružiny. Jen takové testy mohou davát nám záruku, že produkt je nejlepší kvality.

Určitě výroba pružin ma obrovský vliv na vlastnosti per. Různé druhy per byly produkované jínou metodou.

Tlačné pružiny

Autor: Daren
Źródło: http://www.flickr.com

Pera je možné rozčlenit na pár rozmanitých skupin. Určitě nejpopularnějším typem pružin jsou pružiny tlačné, se kterými se setkáváme každodenně. Většina z nás si vůbec toho neuvědomuje.Pružiny tlačné můžeme najít v malých a velkých věcích, kterých užívamé každého dne. Skvělým příkladem jsou věcí, kterých každý z nás opravdu používá – propisky, vevnitř kterých najdeme nevelké pera tlačné – – pružiny eshop. Velice zakládní použíti per tlačných pera, které najdeme v různého žánru komunikačních prostředkách.

Tažné pružiny ve strojích

Autor: mpclemens
Źródło: http://www.flickr.com

Jiný velmi popularní typ pružin je pera tažné. Jejích nejpodstatnějším úkolem je shromaždění sily a pozdějí její opětné vydavání. Hodně podstatné je také zeslabování nárazy a otřesy a zachovávaní stability mašín. Většina z nás takové pružiny ma v svých oknech, kde úkolem pružin je jednodušší otevírání a zavírání.Rozčlenění pružin je možné také z důvodu materiálů, který zůstal použity do jejích produkcí. Nejpopularnější jsou samozřejmě pera udělané z kovu. Druhým žánrem per jsou pera pryžové. Co je jasné, týto skupiny je možné rozdělit dále na menší skupiny.

Velmi významný je rovněž způsob jakým pera jsou namáhané. První skupina to pružiny, kterých materiál nezůstal využitý optimálně – jsou to pera namáhané ohnutím. Obrovskou skupinu tvoří pera kovové zatěžované ohybem. Myslíme tady o listových perách, které díky tření mezi listy mají tlumící výsledek, vzpěrné listové pružiny, které díky tuhost zmenšuji se až k nule, a takétéžrovněž šroubovité pružiny zkrutné a pružiny spirálové.

Existuji také pružiny namáhané krutem. Nejpodstatnější jsou pružiny šroubovité válcové, zároveň tažné jak i tlačné. Meně popularní jsou pružiny šroubovité kuželové, zkrutné a rovněž pružiny namáhané kombinovaně. Příkladem tých posledních jsou pružiny talířové a kroužkové.