Typy pružin.

Existuje aspoň pár typů per. Jejich výroba je opravdu komplikovaným postupem. Určitě nejdůležitější je záčatek výroby per. Procesem, který má vliv na celou výrobu pružin, je formování. Proto je to tak důležité. To jak vypada pero má také vliv na její atributy a je to však nedůležitější.

Sprężyna

Źródło: http://www.sxc.hu/

Výroba pružin se skláda z pár fáz. První etapa to tvarování pružin, které je spousta zakládní protože má vlív na celý proces produkcí. Druhá věc, jakou děla se s perami to tepelní úpevění. Má to vliv na trvalost pružin. Jde o zvětšení trvanlivosti pera. Potom pero přechází povrchovou úpravu mechanickou a velmi podstatné úpravy antikorozní a značení povrchu. Významné jsou zkoušky jakosti, které mají některe pružiny. Jen takové testy mohou davát nám garance, že produkt je nejvyšší jakosti.

Nejpopularnější samozřejmě jsou pružiny tlačné, které můžeme najít ve věcích, které užívamé každého dne. Výborným příkladem jsou propisky, které vevnitř mají nevelké pera tlačné. Jiným pozoruhodným příkladem užiti per tlačných jsou pera, které najdeme v naších automobilech nebo v jiných komunikačních prostředkách. Přečtěte si více o tomto: informace.

Druhý hodně popularní typ per to pera tažné. Nejzakladnějším úkolem takových pružin je shromaždění sily, kterou později mají v konkrétním čase opět vydát. Velmi zakládní je rovněž zeslabování nárazy a otřesy a zachovávaní stability mašín. Zajímavé je, že takový typ pružin většina z nás má v svých domech – myslíme tady o oknech, které ve většině případů mají pera tažné, které pomáhají je otevírat a zavírat.

Výroba pružin je složitým procesem, během kterého používané jsou různé materiály. Samozřejmě nejpopularnější jsou pružiny udělané z kovu. Druhý typ to pružiny pryžové. Samozřejmě této žánry per můžeme rozčlenit na menší skupiny.

Významný je rovněž namáhání per. Možne je rozdělit je do pár skupin, první skupina to pružiny, kterých materiál nezůstal využitý optimálně – jsou to pera namáhané ohnutím. Jinou skupinou jsou pružiny kovové zatěžované ohybem. Myslíme tady o listových pružinách, které díky tření mezi listy mají tlumící výsledek, vzpěrné listové pružiny, které díky tuhost zmenšuji se až k nule, a též šroubovité pružiny zkrutné a pružiny spirálové.

Sprężyna na czarnym tle

Autor: http://pixabay.com/
Źródło: http://pixabay.com/

Existuji také pružiny namáhané krutem. Nejdůležitější jsou pružiny šroubovité válcové, zároveň tažné jak i tlačné. Meně popularní jsou pružiny šroubovité kuželové, zkrutné a též pružiny namáhané kombinovaně. Příkladem tých posledních jsou pera talířové a kroužkové.