Dělit smetí a tím pomoct přírodě smíme úplně na všech místech a stále.

I prosté vyhození lístečku z hračky moc znamená pro přírodu. Rozhodnout se můžeme vždy. Jestliže si zvolíme dobře budeme se úspěšně cítit.

plakátech

Autor: Candy Hoover Polska
Źródło: Candy Hoover Polska
Ze zlého rozhodnutí si každý odnáší svůj podíl. /
Moc závisí zda budeme při mytí zubů nechávat téct vodu nebo ji na tu chvíli zastavíme. Plýtvání vodou ještě žádnému profit nepřineslo. I u zalévání květin si můžeme ponechat vodu odstát (dešťovou vodu). Je nádrže na dešťovou vodu, ze které by byla voda jedinečná. Smíme vodu používat na kterékoli zahradní práce. Jestli už zavlažujeme keře eventuálně cosi dalšího vždy spoříme vodou i penězi. Nádrže na dešťovou vodu se jednoduše doplní, protože je u ní vrchní otvor na naplňování nádrže a spodní na vylití nádrže. Umístit si ji smíme kamkoli na zahradu. /

Něco dalšího jsou plastové nádrže na pitnou vodu. Není to dešťová voda. Je to voda, jakou si buď sami doplníme z kohoutku popřípadě též hasiči nám ji smí doplnit. Plastové nádrže na pitnou vodu mají hlavně užití, kde se pitná voda těžko hledá. Na příklad na některých kempech. Barely na takovouto vodu si můžeme vybrat v různých velikostech. Je to voda, jakou smíme využívat k přichystáni jídel nebo se v ní rovněž koupat nádrže, plastové pitná voda. Plastové nádrže na pitnou vodu jsou také skvělým produktem na letní chaty. Mnohdy u nich není moc čisté vody. Ale s touto pomocí se o vodu nejsme povinní ani trošku strachovat. /

Vody nikdy není dost. Je to pramen života a tak bychom si jí měli nesmírně vážit. Mít dík za to, co můžeme mít je nejlepším způsobem jak komusi poděkovat.