Jakých pružin používame v průmyslu.

Strojírenský průmysl to technický obor, ve kterým neobyčejně zakládní jsou podstaty fyziky a materiály. Ve strojířenským průmysle jde o koncept, produkce a údržbu mašin nebo aparátů. Hodně důležité je to, aby káždá část mašiny dobře běžela a byla pevná.

Tažné pružiny

Autor: Karsten Seiferlin
Źródło: http://www.flickr.com
Výroba pružin je procesem komplikovaným. Počáteční fáze to navijení a tvarovaní pružiny. Druhá fáze to tepelní úpravení. Jeho cílem je tepelní stabilizace. Většinou tato část je mechanická. Následující fáze je doopravdy komplikovaná. Můžeme je rozčlenit na tří fáze. Je to povrchova úprava mechanicka, na vzniku které je kuličkovaní, pozdějí broušení a na závěr odmašťovaní. Jistě celý postup je mechanický. Všechno díky speciálním strojům. Celá produkce končí se povrchovou úpravou antikorozní a značením. Tehdy uživá se laku a vosku. Někdy výrobcy užívají rovněž černění a cínování. Způsob produkcí zaleží na tím, co chceme dosáhnout. Pohled: .

Pružiny v strojírenství mají doopravdy velké užití. Přede vším pomáhají mechanismům vracet do výchozích poloh a rovněž zmírňují rázy. Díky pružinám můžeme vytvořit je možné utvoření pružných spojů – všechno díky tomu, že mezi dvěma součástmi bude ocelový nebo pryžový prvek pera.

Pera, kterých používáme v průmyslu můžeme rozčlenit na několik skupin. Přede vším jest jde o materiál, z kterého výrobená je pružina. Myslíme tady o pružinách kovových a pryžových. Hodně zakládní jsou rovněž pera pneumatické.

Jestli jde o pružiny kovové můžeme je rozčlenit dále na pružiny namáháne ohybem – listové, šroubovité, šroubovité zkrutné, spirálové a též namáháne krutem – šroubovité tažné, tlačné, kuželové, soudečkové, torzní tyče a na zavěr také pružiny kombinované – kroužkové a talířové.

Použíti per je opravdu velké. Skvělým příkladem jsou dopravní prostředky, ve kterých pera jsou jako odpružení karoserie nebo motoru a také jako pojistné ventily a uzavírání ventilů. A rovněž tamhle, kde je nutné zajistit sílu odtlačující pohyb.

Velmi zajímavé jsou pera pneumatické, které užívají pružnost vzduchu nebo plynu, který způsobuje pružení. Jejích charakteristika je pokroková.

Pokud jde o detailní užíti pružin to nejčastějí používané jsou pera šroubovité tažné a tlačné – užíváme je v různorodných strojích a přístrojích. Per šroubovitých kuželových užíváme, kdy nutná je větší síla – stejně vypadá to s perami kroužkovými. Talířové pružiny jsou užívané například v automobilových spojkách.

Průmysl nemohlby vůbec pracovat, kdyby ne pružiny. Jejích funkce jsou opravdu hodně významné. Malokdo to ví.