Různorodné druhy pružin.

Nejvíc známým žánrem pružin jsou pera tlačné, kterých používáme každodenní. Pružiny tlačné jsou naším prvním asociací se slovem pružiny. Většína z nás myslí, že je to jediný typ pružin, který existuje. Je to velká chyba. Existuje pár žánrů per.

Výroba a průmysl

Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com

Výroba pružin to těžký a komplikovaný proces. Hlavně jde o zahájení produkcí. Tvarování pružin je spousta významné z toho důvodu, že má vlív na celý proces výroby. Druhá věc, jakou děla se s perami to tepelní úpevění. Má to vliv na trvalost pružin.

Zpravidla tato etapa je mechanická. Další etapa to povrchová úprava mechanická. Přestože všechno je mechanické je to doopravdy komplikovaný postup. Velice zakládní jsou antikorozní úpravy a značení na povrchu per. Nejlepé koupovat pružiny, které měly testy jakosti. Davá nám to garance, že produkt, který kupujeme je nejlepší jakosti.

Výroba pružin má ohromný vliv na atributy per. První věc, kterou vidimé to pohled pružin. Může být doopravdy rozmanitá:

Nejpopularnější jsou určitě pružiny tlačné, které můžeme nalézt v malých a velkých věcích, které užívamé každého dne. Skvělým příkladem jsou propisky, uvnitř kterých najdeme malé pera tlačné. Jiným pozoruhodným příkladem použiti pružin tlačných jsou pružiny, které najdeme v naších automobilech a v jiných komunikačních prostředkách.

Průmysl

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Druhým hodně popularním druhem pružin jsou pružiny tažné. Nejdůležitějším zadáním takových pružin je shromaždění v sobě sily, kterou později mají v konkrétním čase opět vydát. Hodně důležité je rovněž zeslabování nárazy a otřesy a zachovávaní stability mašín. Zajímavé je, že také takový typ per většina nás má v svých domech – myslíme tady o oknech, které ve většině případů mají pera tažné, které pomáhají je otevírat a zavírat.

Pružiny můžeme též rozčlenit z důvodu materiálů, z kterého zůstaly výrobené. Jistě nejvíc popularní jsou pera kovové. Druhý druh to pera pryžové. Jistě této typy per můžeme rozdělit na menší skupiny.

Pokud jde o pružiny kovové to můžeme je rozdělit podle způsobu jakým jsou namáhané. První skupina to pružiny namáhané ohnutím – v tímto případě materiál pružin není využitý optimálně. Ohromnou skupinu tvoří pera kovové zatěžované ohybem. Jsou to listové pružiny, které díky tření mezi listy mají tlumící výsledek, vzpěrné listové pera, které díky tuhost zmenšuje se až k nule, šroubovité pera zkrutné a pera spirálové.

Důležitou skupinou jsou pera namáhané krutem. Můžeme tady vyměnit pera šroubovité válcové, zároveň tažné jak i tlačné. Existují také pružiny šroubovité kuželové, zkrutné a též pružiny namáhané kombinovaně. Příkladem jsou pera talířové a kroužkové.