Pružiny jsou víc spletité než myslíme a dělí se na spousta týpů

Existuje pár žánrů pružin. Samozřejmě nejvic znamým žánrem, a pro většinu z nás jediným sloučením se slovem pero, jsou pera tlačné. Avšak pružiny jsou víc složite než myslíme a dělí se na mnoho druhů.

Malo znaným žánrem per jsou pružiny kuželové. Jsou hodně podobné k pružin tlačných, ale jsou ve tvaru kuželu. Pružiny kuželového formy jsou vyrabené šroubovitě vinutými dráty. Menší druh takových per nejčastějí je navíjený za studena. Větší velikosti pružin kuželových vyrabí se za tepla, protože jsou one vysoce zatěžované.

Tažné pružiny

Autor: Karsten Seiferlin
Źródło: http://www.flickr.com

Pera v tvaru kuželu mají pár zvláštních vlastnosti. Přede vším jsou náležité pro malé a střední zatěžovací síly. Mají nelineární, a to znamena progresivní, pracovní charakteristiku a také relativně nízkou tuhost. Jejích montáž a demontáž je jednoduchý, a jejích výrobní náklady jsou nízké.

Pružiny kuželové využíva se, kdy prostor, ve kterým mají zůstat užíté je malý. Jejích použití je velké. Rozmanité odvětví používají pružin kuželových. Prvním přikládem může být využíti v elektronice, myslime tady o perách, které najdeme na příklád v dálkových ovladačích televizoru, fotoaparátéch a v každým jíným zařízení, který potřebuje baterek k dobrému pracovaní.

Druhým příkládem použíti jsou amortizační zařízení, které můžeme najít ve všeljakého druhů komunikačních prostředcích, také v náších autéch. Díky ním výhoda jízdy stojí na výsokým urovní.

Rovněž v průmysle čalounickým se užíva pružin kuželových. Dnes není to už tak časté, ale dřiv většina křesel, posteli a jíných pochovek měla vevnitř pera . Obvykle byly to pera kuželové. Jíným zajímvým předmětem, který používa pera kuželové je metla. Každý výborný kuchař, dokonce i samouk, musí mít takový předmět v své kuchyní. Pečení sladkého pečiva bylo by nemožne, kdyby ne takové nádobí.

Pokud mnohokrát sportujete jsme jístý, že znáte pera kuželové. Mnohdy jsou one používané pří kolových sedlách. Jejích funkcí je tlumění otřesů.

Pružiny kuželové stejně jako ostatní žánry pružin mají podstatné role. Díky ním mašiny mohou vůbec pracovat.

Pokud budete kupovat pružiny kuželové pamatujte o několika pravidlách. První pravidlo mluví, že musíte znát velikost pera, které chcete koupit. Velice podstatný je rovněž materiál z kterého pružina je udělaná. Pokud budete nakupovat pružiny v perarně to uvidite, že přibraní výborné pružiny není lehké.