Typy pružin

Mašiny mají mnoho častí, a každá je významná. Zřídkakdo ví jenomže jak podstatné jsou pružiny. Funkcí pružin je hromadění síl a ještě tlumení rázů a chvění.

Nemnoho osob ví také, že je hodně žánrů per. Můžeme rozčlenit pera na pár metod. Nejprimarnější to rozvrhnění per na tří kategorie. První to kovové pera, druhý typ to pera pryžové a poslední to pneumatické pera. V týchto skupinách je možne rozčlenit pera na následující podgrupy.

Tažné pružiny

Autor: Karsten Seiferlin
Źródło: http://www.flickr.com

Jestli jde o pružiny kovové to můžeme tady rozlišovat pár skupin. Předevšim mužeme podělit je dle způsobu namáhaní. První skupina to pera zatěžované ohnutím. Materiál týchto pružin není nejlépe využitý. Existuje pár podtypů pružin kovových zatěžovaných ohnutím. Jsou to listové pružiny, které s pomocí tření mezi listy mají zeslabující výsledek, vzpěrné listové pera, kterých tuhost intenzivně snižuje se, skoro až k nule, šroubovité pružiny zkrutné a jakož i pera spirálové. Druhá grupa to pružiny namáhané krutem. Surovina týchto per je dvakrát kvalitnějí zužitkovaná než v perech z první grupy. Pružiny namáhané kroucení mužeme rozvrhnout na šroubovité pružiny válcové stejně tak tažné a také tlačné. Je nutno nezbytné pamatovat, že pružiny tažné tím, že namáhají oka ohnutím jsou nehospodárné ve srovnání s pružinami tlačnými. Následující podskupina to šroubovité pera kuželové a zkrutně tyče. Závěrečná skupina per kovových to pružiny namáhané kombinovaně (více:Různé typy pružin). Je možne tady opisat talířové pružiny a pružiny kroužkové.

Druhý typ to pryžové pera, které mužeme rozdělit na zatížené tlakem, zatížené smykem, zatížené krutem, gumové špalky, gumové dorazy a také gumové lany. Jestli jde o vlastnosti pryžových pružin to hodně duležitý je fakt, že mají omezenou životnost a také velkou tuhost a menší zdvih, jakož i mají velký tlumící účinek. Jejích minus to fakt, že zahřívají se a mají omezenou odolnost proti chemickým látkám.

Poslední druh to pneumatické pera, které je možne rozvrhnout na plynové pera, podpěry a pístnice, paprskovité měchy, axiální měchy a hydropneumatické pružiny. Jestli jde o první skupinu jsou to cylindry plněné stisknutým dusíkem a olejem a obsahují až o 75% nižší tíhu než pružiny ocelové. Mnutí zapříčiněné náporem plynu na ucpávku zvětšuje rozdíl mezi zasouvací a vysouvací silou.

hodně podstatné je, aby při vybíraní pružin vědět, co chceme s ní udělat. Muže to mít vliv na fungovaní calého stroju.